سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

معارف _ ادبیات

به نام خدا

 

سلام

 

رمضان هم گذشت دل شاد شد به عیدفطروغمگین شد به رفتن ماه دوست!

 

الهی کاری کردیم یا نه؟!خودت می دانی که خوبی پس خوبی هایمان را زیادزیاد بنویس!

 

خداجان کمکم کن پایان نامه ام خوب شودآمین یا رب العالمین


ارسال شده در توسط زیباجنیدی