سفارش تبلیغ
صبا ویژن

معارف _ ادبیات

به نام خدا

عصرسه شنبه رفته بودم کتابخانه ی بانو برای عضوگیری اعضای جدید وکاندیداشدن دوستان خوب ونازنینم که متوجه شدم یه مهمان گل وگلاب وخیلی نازنین هم داریم!!

بله آقای دکترکه دراتاق عمل کارمی کردند وخلاصه یکی ازپایه های اساسی بیمارستان بودند وکارشناسی پرستاری اومده بودند برای ماحرف بزنند ماهم مثل یه دسته گل!! بگم شاخ شمشاد حرف  شنو نشستیم وهمونجورکه شیرینی کاکایویی وچایی پذیرایی می خوردیم به حرفای دکترگوش دادیم.

وای خداجونم دکترداشت چی می گفت:

درطی دوسال اخیرشاهد اقدام به خودکشی ناموفق بوده ایم که دربین قشراکثرا"بالای پانزده سال هستند واقدام به خودکشی که همه هم ناموفق است!! دلایل خودکشی سطحی ساده کودکانه واحمقانه است!!چون کسی نیست که بااودرددل کند مشکلات باعث می شود دچاراین عمل ابلهانه شوند ومشکلات کبدی بدنی مزمن پیدامی کنندوعوارض بعدی ضربه ای که خانواده پیدامی کنداحساسی که همسرشان نسبت به آنها پیدا می کندوحرفهایی که پشت سرش می زنندو....

اگردرپزشکی3موردمثل هم پیداشود زنگ خطراست.5تا6مورد درماه خودکشی داریم!!!

اکثرا"خانم های جوان اکثرا"خانم های بالای15سال هستندوبیشترازمناطق حاشیه ای وفقیرنشین هستند که ازمشکلات رنج می برند.

باید علت بررسی شودنابسامانی وناخواسته ومسائل اجتماعی واقتصادی ومعیشتی خانواده باشدکه دراین موارد مرکزمشاوره بسیارخوب عمل می کند.

ازپوشش خبری نشریات ومنعکس کردن وهشداربه خانواده ها می توانیم استفاده کنیم.

کسی که یک باراقدام به خودکشی کرده است نوبت بعد30درصد بیشتراین کارراانجام می دهد!!

فردبعدازخودکشی اختلالات گوارشی خیلی شدید پیدا می کندکه دکترنسخه می دهد ودفعه ی بعدی که می آید معلوم می شود خودکشی بوده است.

ناراحتی روحی وروانی ازابتدا شکل می گیرد تا نزدیک به یک سال با احساس خودکشی کلنجارمی رودتا انجام دهد!!

خودکشی پس ازمشاجره ی طولانی آنی است!!

خودکشی بیشتربرای جلب توجه است!!

گاه قرص اعصاب دیازپام وداروهای خواب آورو...است....

گاه دکترپیشنهادمی کند برای این که علاقه ی همسرش بیشترشود سم موش بخورد!!اما مقدار آن را تعیین نمی کند وبیمارافسرده می خورد وفوت می کند!!

محیطهای ورزشی بانوان طوری باشد که راحت رفت وآمد کنند...

مداخلات اگر ناشیانه باشد جواب بدترمی دهد!!

جزوات آموزشی وبروشورآموزنده است...

ارتباط خانواده باید صمیمی ترباشد بسیاری درخانواده ابرازاحساسات راسبکی وکم شدن خودمی دانندکه درست نیست!!

شمارابه خدابه داداین قشربرسیدکه خودشان رانکشند!!

خوب!

حرفهای آقای دکترتمام شد وبقیه ی حرفهای کمیته ی بانوبه انتخاب اعضاوبررسی فرهنگ کتابخوانی منجرشد که 1000جلد کتاب بخرند وبین بچه های 3تا5سال محله هاپخش کنند تاکتاب بخوانند(به به!!)

خوب فعلا"راستی نرین خودتون روبکشین که من نمی دونم بایدچی کارکنم؟!!!

***********************
ارسال شده در توسط زیباجنیدی

به نام خداوند داناوهوشیار

امروزپنج شنبه بود آخرهفته ودرماه پرخیروبرکت رجب قرارداریم چهارشنبه خیلی ها روزه گرفتند البته دراین ماه بیشترکسانی که عادت به روزه گرفتن دارند پنج شنبه هم روزه گرفتند خوش به سعادتشان!

دیشب دوست مهربانم زنگ زد وگفت برای نماز به مسجد می رویم وسوره ی مبارکه ی کهف هم می خوانیم بیا!من هم ازخداخواسته قبول کردم ووضوگرفتم وهواداشت تاریک می شدکه به مسجد رسیدم به به!اولین نفررسیده بودم وچه شوقی داشت درب مسجد قسمت بانوان بازبود ودلم به شوق نمازجماعت ماه مبارک رمضان ازنوتپید کولرگازی را روشن کردم وتا دوستان برسند مشغول تلاوت قرآن شدم مدتی طول نکشید که دوخواهرازراه رسیدند وبعد هم بقیه وبقیه مسجد تقریبا رونق گرفت ودورهم حلقه زدیم ومشغول تلاوت سوره ی مبارکه ی کهف شدیم هنوزفرصت باقی بود وچند سوره که صواب تلاوت بیشتری ذکرشده بود مانند دخان واقعه ویاسین و ملک هم خواندیم وحسابی دلمان با عطروبوی کلام وحی خو گرفت دوستان به ضرورت درباره ی سوره ها صحبت می کردند ازجمله ازفواید عظیم سوره ی مبارکه ی یاسین مقابله با سحروجادو وحفاظت خداوندازبنده دربرابر مکر وحیله ی دشمنان است

بله راست گفته اند که خداوند خیرالماکرین است وبندگان مخلص وباایمان را به حال خودشان وانمی گذارد

موذن اذان گفت وما نیزاقتداکردیم ونمازخواندیم

وقت برگشتن متوجه شدم مادر منتظرمن است واین تلفن همراه هم که باخودم نبرده ام وبلای جان من شده! داخل خانه مانده وخلاصه مادرکه فکرنمی کرد این همه وقت برگشتن ما طول بکشد دلواپس شده بود

به خانه رسیدم وشکرخدا کسی زنگ نزده بود!!که ازدست آتیش پاره های مدرسه آفلاین خیلی به درد می خورد وحسابی اعصابم راحت شد!

امروزصبح هم به کلاس پیشگیری بهترازدرمان دکتر مکتبخانه رفته بودیم وجالب این که بدانید درآن جلسه دکتر با خواندن سوره ی مبارکه ی کهف وذکر این معجزه که خداوند درکلام نورانی اش طریقه ی معالجه ی زخم بسترکه اکنون پزشکان دریافته اند خداوند پیشاپیش دستورات بهداشتی وآموزش پیشگیری را برایمان فرستاده وما درک نکرده ایم بیان کردند

خداوند دونشانه را برای اصحاب کهف که درخواب بودند آشکارکرده است که یکی به پهلو گرداندن آنان درخواب سیصد ساله بود ودیگری تابانیدن آفتاب که بدن آنها را از خنکای غار محافظت می کرد

واکنون علم پزشکی به این دویعنی تغدیه ی درمانی وتغذیه روانی بیشتر اهمیت می دهد وهمه با اقتباس از کتاب نورانی وحی صورت گرفته است

ومساله ی دیگر استفاده ازآب برای ناراحتی های پوستی است که آب سردباید باشد که آب گرم ضرر وزیان بیشتری دارد ولی آب سردچشمه ها بسیار مفید است

ودرداستان بهبودی ایوب پیامبر(ع)خداوند به پیامبرش دستورحرکت می دهد وبعد استحمام درآب چشمه وبعد نوشیدن که اینها دانشمندان اکنون دریافته اند برای بسیاری ازناراحتی های حرکتی نوشیدن آب به مقدار زیاد می تواند جلوی بیماریهارابگیردکه بیشتربدن باآب زنده است وتوان حرکت دارد

ودانشمند ژاپنی که اشیا ووسایلی را به ترتیب انتخاب کرد وبسیاری ازکلمات خوب وناپسند را روی آنها نوشت ومنتظرماند مولکولها واجزای تشکیل دهنده شان را زیر میکرسکوپ مشاهده کند طریقه ی قرارگرفتن شکل مولکولی اشیایی که مدتی برروی آنها کلمات قبیح وزشت مانند شیطان وگناه وسرکشی نوشته شده بود با کلماتی که روی اشیا به صورنورانی الله وکلمات تسبیح نوشته شده بودند بسیارمتفاوت بود

کلمات تسبیح درساختارمولکولی اشیا بسیار منظم وزیبا وواضح بودند اما ساختارمولکولی کلمات قبیح وگناه آلود بسیارزشت وناخوشایند بودند

همان طورکه خیلی ها با اعتقاد به عمل سیده نساءالعالمین فاطمه الزهراءبتول با خواندن دعا برروی آب وخواندن چهار قل خودراازشرشیاطین واجنه واموردنیایی محفوظ می داشتند تلاوت آیات نورانی نیزاین فواید رادارد

یارب به درگاهت سجده ی شکر می آوریم

یارب بنده ایم وفراموشکار

خدایا توراداشته باشیم نیازی به دیگران نداریم

یارب دستمان را بگیرکه دردنیا وآخرت توکل دارباشیم

آمین یا رب العالمین

ابروباد ومه وخورشید وفلک درکارند

تا تونانی به کف آری وبه غفلت نخوری

همه ازبهر تو سرگشته وفرمانبردار

شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری
ارسال شده در توسط زیباجنیدی