سفارش تبلیغ
صبا ویژن

معارف _ ادبیات

به نام خدا
زندگی حرفهایش را در گذر زمان می زند و می رود
تلخ ترین ها شیرین ترین ها برگی از دفترچه خاطرات می شوند
امروز دریافتم گلی که تنها به زندگی امیدوارشده بود
گلی که غمهایش تازه آب شده بود
گلی که دلش تازه شاد شده بود
رفته رفته برای همیشه
آغوش سرد خاک تازه جوانی را دربرگرفت
راستی هم زندگی کاروان سراست
یک لحظه به سال نو و سال قبل دقیق شویم
 
اسفند دارد می آید...خسته کننده

ارسال شده در توسط زیباجنیدی