سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
مسابقه صبح رسانه

معارف _ ادبیات

به نام خدا
سلام وصلوات برمحمد و آل محمد
سال نو خرگوشی هم از راه رسید انگار همین دیروزبود که قلم و کاغذ به شوق نوشتن می دویدند!
دلهای عاشق در حال وصالند
زمین گلهای شقایق را دوباره می رویاند
وجهان عجیب آشفته است!
خدا را شکر که مکه رفتم!
زندگی برگهای زردش را به سبزینه های زیبارومزین ساخته
دلم برای سبزینه های زندگی می تپد
عشق سراپا زیبایی است
بیا دوباره عاشق شویم
با نوای دلنشین«یامقلب القلوب...»
سال نو مبارکدوست داشتن

ارسال شده در توسط زیباجنیدی