سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
مسابقه صبح رسانه

معارف _ ادبیات

به نام خداوند زیبایی ها

اردیبهشت زیبارو دارد می رودوخرداد ماه باشتاب ازراه می رسدکم کم میوه های فصل نمایان می شوند کم کم کارنامه های امتحانی هم زده می شود!!

راستش امسال حسابی حالم گرفته بود اول از این ایرانسل که یه عده فقط برای شنیدن آهنگ پیشواز زنگ می زنند حالا کاری ندارند2نیمه شب است!!اصلا!

ودیگرهم مسئولیت کارهای مدرسه

پست بندی سال بعد هم خدا کریم است

این قدر غصه رسمی شدن خوردیم چی شد این هم روش!!بووووس

چند بیمارتصادفی وسکته مغزی هم اردیبهشت روی دست خانواده ها گذاشت ای دنیای بی وفا همشون هم جوون رفتند توی خاک سیاه خوابیدند

 

چی کار می شه کرد؟!

دعا کنیم اهل نماز باشند وبروند البته به پیری برسند بهتر استدوست داشتن

ودعا کنیم صدقه داده باشند ودرختی خانه ای سایبانی دربهشت برای خودشان پیش خرید کرده باشند

سبحان الله العظیم وبحمده

الهی به امید توگل تقدیم شما


ارسال شده در توسط زیباجنیدی