سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
مسابقه صبح رسانه

معارف _ ادبیات

به نام خدا

سلام

ظهرعاشوراست

چه صدایی در گوشم زنگ می زند:فلسطین امروز همان کرب وبلاست

دلم برای کودکان رنگ پریده پرمی زند

فدای نگاهت

مثل بیت المقدس مظلوم است

خدایادستم را از این صفحه مانیتور به عکس تنهایش برسان

...


ارسال شده در توسط زیباجنیدی