سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

معارف _ ادبیات

سلام

 

زندگی زیباست زیباترازآن که خرابش کنیم به خاطر حرف یکی!

دوست بداریم

زندگی ارزش دارد مار زنگی نیست!

 

زندگی همین نوشتن تاک تاک ضربه های ماوس است!

بنویس:زندگی شکرت که بامنی!

خدایا خواستی دستم بگیری دادزدم مچم گرفتی!!

 

الان داد می زنم خدایا شکرت که دلم را باخودت آشناکردی

دوستت دارم زندگی!


ارسال شده در توسط زیباجنیدی

به نام خدا

 

سلام

 

رمضان هم گذشت دل شاد شد به عیدفطروغمگین شد به رفتن ماه دوست!

 

الهی کاری کردیم یا نه؟!خودت می دانی که خوبی پس خوبی هایمان را زیادزیاد بنویس!

 

خداجان کمکم کن پایان نامه ام خوب شودآمین یا رب العالمین


ارسال شده در توسط زیباجنیدی

به نام خدا

 

سلام

الهی بندگانیم نافرمان و بی انجام!دلمان سرگرم دنیاوامیدمان به عقبا دریاب قبل از آن که فرصت دنده عقب نباشد!

آمین یا رب العالمیندوست داشتن


ارسال شده در توسط زیباجنیدی

به نام خدا

سلام

زندگانی دنیا ارزش ندارد دل بشکنیم

 

حیف که دلمان دارد خرد و خاکشیرمی شود!

مهرماه نزدیک است الهی یاری فرما دستی را بگیرم گلی را به بوستان معرفت بفرستم چشمی را به نورت روشن سازم

الهی العفوهنوز روشن و تابنده به من می نگرد

الهی به امیدتو


ارسال شده در توسط زیباجنیدی
<   <<   6